Đi qua những buổi chiều

Đi qua những buổi chiều… Tin ngày: 09/01/2020 08:17

Con Lẽn đi dài dài xóm Lá như để khẳng định với bà con trong xóm nó là con trai. Lúc nó đi ngang quán cà phê, cả gánh đàn bà bụm miệng cười không ngớt. Bọn con nít trong xóm thì chạy theo nó chọc quê...