Đêm dài

Đêm dài Tin ngày: 21/03/2020 08:04

Lại một đêm dài khó trôi trong ngôi nhà ngột ngạt, tồi tàn trong xóm nhỏ gần bờ sông Cấm.