Đàn bà và chiến tranh

Đàn bà và chiến tranh Tin ngày: 09/05/2020 08:56

Nàng chọn sợi Xuân Xanh đan áo
Này sợi Khát Khao...
Chăng dài đêm đông...

Đàn bà và chiến tranh Tin ngày: 02/02/2018 08:25

Nàng chọn sợi xuân xanh đan áo
Này sợi khát khao
chăng dài đêm đông...