Cỏ tò vò

Cỏ tò vò Tin ngày: 08/02/2020 07:46

Thơm về chơi, tóc nhuộm vàng, môi xăm đỏ như cánh hồng, nhìn thấy Hới đầu tóc bù xù như tổ quạ, liền cho tiền giục đi cắt tóc. Hới chạy ngay ra gốc đa, nơi ông Chắc dựng quán cắt tóc đã có thâm niên.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417