Chiếc xe tăng trong dinh Độc Lập

Chiếc xe tăng trong dinh Độc Lập Tin ngày: 28/04/2017 10:02

Chiếc xe tăng trong dinh Độc Lập
Cỏ đã lên xanh giữa bánh xích ngày nào
Chiếc xe tăng húc cổng dinh Độc Lập
Thành phố mang tên Người rực ánh cờ sao.