Chân mây cuối trời

Chân mây cuối trời Tin ngày: 18/09/2017 08:02

Quen nhau, mình mường tượng ra cách sống của nhau rồi hiểu tính nhau, gần gũi thêm cho dù ở xa, kể cũng lạ. Hai con người ở hai đầu chân mây, nối nhau chỉ bằng những email, tin nhắn và điện thoại… tưởng tượng ra nhau để cười và đôi khi cũng khóc...