Cao Bá Quát

"Trà Giang thu nguyệt ca": Một kiệt tác văn chương Tin ngày: 29/12/2018 08:06

Cao Bá Quát (1808-1855), tên chữ là Chu Thần, hiệu Mẫn Hiên, người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống Nho học, tài hay chữ vào bậc nhất đương thời. Người đời tôn vinh ông là Thánh Thơ (Thi Thánh).