Cạn Đêm

Cạn Đêm Tin ngày: 16/11/2017 15:02

Thế là ly chạm ly rồi
Mời trăng mười sáu cùng ngồi với ta
Trăng thời say với Hằng Nga
Ta thời say với người mà ta yêu

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417