Bức tranh quê

Xung quanh tập thơ “Bức tranh quê” Tin ngày: 23/03/2019 08:11

Tập thơ "Bức tranh quê" là tác phẩm đầu tay của nhà thơ Anh Thơ (1918-2005) do Nhà xuất bản Đời Nay in năm 1941, sau khi "Bức tranh quê" được giải khuyến khích của Tự lực Văn đoàn năm 1939, cùng với tập "Nghẹn ngào" của nhà thơ Tế Hanh (1921-2009).

Thêm một cách nhìn về tập “Bức tranh quê” Tin ngày: 19/08/2016 17:22

Tập thơ “Bức tranh quê” là tác phẩm tiêu biểu của nữ sĩ Anh Thơ, ngay khi ra đời, đã được giới văn chương đánh giá cao. Năm 1939, tập thơ được giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn, giải thưởng danh giá của thời điểm đó. Thoạt đầu, “Bức tranh quê” chỉ có 30 bài, sau hơn một năm viết bổ sung, 1941, Nhà xuất bản Đời Nay cho ấn hành với 45 bài. Tên tuổi nhà thơ Anh Thơ càng có tiếng vang trong văn đàn và công chúng bạn đọc.