Bóng đá quốc gia có vấn đề

Bóng đá quốc gia có vấn đề Tin ngày: 02/03/2019 08:13

Lưu Đại Minh, Thị trưởng thành phố Đăng Châu là một người say mê bóng đá. Không những say mê khi đá bóng với cấp dưới, ông còn chơi ở vị trí tiền đạo.