Bằng chứng ngụy tạo

Bằng chứng ngụy tạo Tin ngày: 05/12/2019 17:46

Khoảng nửa chiều, điện thoại ở Cục Cảnh sát bỗng vang lên, có ai đó báo rằng cách London khoảng 50km có một bà già vừa bị giết hại.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417