Bạn ta

Bạn ta Tin ngày: 09/03/2017 09:05

Bạn ta nhiều người nằm lại
Rừng xa, đất lạnh chiến trường
Tuổi trẻ hòa vào non nước
Hồn nương mây trắng Trường Sơn.