Bài thơ không tên

Bài thơ không tên Tin ngày: 02/03/2017 08:02

Khi hỏi anh về bài thơ không tên
Ánh mắt em như hờn, như trách
Bài thơ ấy bây giờ còn đó
Mà em thì đã xa