Ba người hành hương

Ba người hành hương Tin ngày: 16/01/2020 12:16

Sau nhiều ngày rong ruổi trên lưng ngựa, cuối cùng ba người hành hương cũng đã đến được ốc đảo Ziza. Gaspar, người thông thái nhất trong số họ, ra lệnh hai ông bạn của mình: “Chúng ta sẽ trú chân tại đây!”. Người thứ hai mang tên Melchior hỏi: “Vậy thì số vàng chúng ta mang theo người thì sao?”.