Anh vẫn đợi chờ trước ngõ nhà em

Anh vẫn đợi chờ trước ngõ nhà em Tin ngày: 21/10/2016 12:16

Anh vẫn đợi chờ trước ngõ nhà em
Đã mấy mùa xuân tiếng chim ríu rít
Đã mấy mùa đông sương giăng trắng đất
Đã mấy mùa hè hoa phượng đỏ vào đêm.