xã hội hoá

Sân khấu tư nhân: Bên ngoài cười nụ... Tin ngày: 02/06/2018 08:37

Làm sao tiếp lửa cho sân khấu tư nhân? Đó là một câu hỏi đặt ra thường xuyên và nóng bỏng, nhưng dường như vẫn chưa được những nhà quản lý văn hoá quan tâm đúng mức. 

Cần thiết chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước Tin ngày: 31/05/2018 17:01

Chiều 31-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các quy định của Luật, phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước, xử lí tài sản không rõ nguồn gốc, công khai tài sản của người trong diện phải kê khai...