văn nghệ quần chúng

Văn học nghệ thuật, xã hội hóa và hiệu quả Tin ngày: 12/11/2018 08:20

Một số hội văn học nghệ thuật giờ xác định lấy đi làm cho cơ sở là thành tích: dựng văn nghệ cho các công ty, cho các huyện thị, kẻ vẽ, viết hồi ký, làm đặc san kỷ niệm... vân vân... Và tự xác định mình làm văn nghệ quần chúng... 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417