văn chương đích thực

Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng sông Cửu Long Tin ngày: 18/09/2017 08:06

Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng...

Phải tạo ra "cái nôi" cho văn chương đích thực Tin ngày: 10/08/2017 11:57

Hai trong những thực trạng mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể né tránh được khi nhắc đến văn học Việt Nam đương đại chính là sự nghèo nàn về số lượng các tác phẩm có chất lượng và đặc sắc và sự eo hẹp trong kinh phí hoạt động của các tổ chức hội địa phương cũng như Trung ương.