tượng Tuyết Sơn

Tượng Tuyết Sơn ở Đồng bằng Bắc bộ Tin ngày: 10/07/2020 08:39

Tượng Tuyết Sơn bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVII ở các chùa vùng Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam.