thời đại thông tin

Vấn đề cải cách ngành an ninh trên thế giới Tin ngày: 24/12/2018 08:54

Những năng lực công nghệ mới không chỉ tạo thêm các nguồn lực từ sự kết nối vô bờ bến các dữ liệu thông tin về tài nguyên, xã hội, khoa học, con người… mà còn tạo ra những thách thức và đe dọa mới đối với nhân loại khi các ứng dụng công nghệ thông minh... 

"Thuyết âm mưu" và sự nhiễu loạn thông tin1 Tin ngày: 10/08/2015 08:00

Trong cuốn sách mới nhất của mình về truyền thông có tên "Beyond News-The future of Journalism", nhà báo, nhà nghiên cứu báo chí nổi tiếng Mitchell Stephens có phân tích rất kỹ về nhu cầu được loan tin như thể mình là người trước tiên biết về tin tức ấy. Nhu cầu đó đã trở nên khủng khiếp hơn nữa ở thời đại thông tin số hóa như ngày hôm nay.