tập truyện ký

“Thánh ca Truông Bồn” và giá trị của hy sinh Tin ngày: 22/07/2017 08:00

Cuốn truyện ký này là một cuốn truyện ký tư liệu. Văn học tư liệu có sức mạnh riêng của nó. Đó là sức mạnh của tính chân thực thuần khiết. Nó thoả mãn nơi người đọc khát vọng về sự thật cuộc đời, về những giá trị không bị bịa đặt, không bị đánh bóng. Văn học tư liệu có thể tìm đến trong nhiều thể loại: Tiểu thuyết, truyện ký, hồi ký, nhật ký… 

Không chỉ là câu chuyện về một vùng đất Tin ngày: 04/04/2016 08:00

Đọc “Hai tuyến cờ một thời để nhớ”, tập truyện ký của Văn Phan, NXB Công an nhân dân, 2016