sông Côn

Bên bờ sông Côn Tin ngày: 24/10/2017 08:18

Sông Côn, dòng chảy tự nhiên đã thành dòng sông văn hoá, đi vào tâm thức người Bình Định. Sông trải mình qua những làng quê yên bình, nơi có những làng võ danh trấn, soi bóng những ngọn tháp ngàn năm, với những địa danh đã đi vào lịch sử, trở thành một phần ký ức sâu thẳm...

Sông Côn Tin ngày: 08/06/2017 18:05

Chảy đầy niềm hoang cát
lang thang những thế kỉ nghèo bằng khát vọng ra biển
tiếng nàng Ngọc Hân vừa đâu đây hay tiếng gió hồn quê áo vải
Tây Sơn gầm vó ngựa Quang Trung…