quy trình quản lý

Thấy gì từ những đại án đang xử? Tin ngày: 19/01/2018 07:57

Tuần qua có mấy vụ án lớn được tòa mang ra xử, trong đó hai vụ nóng nhất "ngự" ở hai đầu đất nước, vụ dầu khí ở Hà Nội và vụ ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh.