nữ sĩ Ngân Giang

Thơ khất nợ của nữ sĩ Ngân Giang Tin ngày: 02/03/2017 08:46

Những năm đầu thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, đất nước còn nhiều khó khăn vì phải chia làm 2 niềm và cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc.