nói lái

Nói lái – nghệ thuật chơi chữ độc đáo Tin ngày: 03/09/2015 08:06

Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của con người. Có nhiều cách để giao tiếp. Có loại giao tiếp thông tín. Cũng có loại giao tiếp mang yếu tố nghệ thuật.