những đài hoa và gió

Những bậc thềm, những đài hoa và gió Tin ngày: 08/01/2018 15:09

Khi chúng mình tìm lại bến bờ xưa
ga mùa xuân chuyến tàu vừa xa khuất
mùa hạ khô, sông về chưa kịp nước
bậc thềm nào nắng hửng sau mưa.