nhà văn Đỗ Bích Thúy

Trong ngôi nhà của Sòng Mí Say Tin ngày: 12/01/2017 19:55

Ở thị trấn Đồng Văn, những lúc ngang qua Phố Cáo, như có gì thôi thúc khiến tôi không thể không dừng lại. Sau này, tôi mới biết, điều níu chân mình lúc ấy chính là những bờ rào đá.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy: Lấp lánh phận người chiết ra từ đá Tin ngày: 14/10/2016 15:36

Cảm giác Đỗ Bích Thúy viết văn là đi ngược về tuổi thơ, về tuổi trẻ, của chính mình. Ở xứ cao nguyên đá khắc nghiệt con người phải gồng mình để thích ứng ấy, hoa tam giác mạch vẫn nở đẹp đến nao lòng, và lòng người cuộn lên, và trang văn như được chiết ra từ đấy, từ đá của trời và từ hoa của đất...