nhà thơ Nguyễn Mỹ

Những trang viết đổi bằng máu trên đất lửa Tin ngày: 08/08/2017 08:02

Nhà thơ Thanh Quế là một trong những nhân chứng lịch sử từng gắn bó với chiến trường Khu 5, đặc biệt là mảnh đất Quảng Nam thời chống Mỹ. Trong câu chuyện mới đây với chúng tôi tại Đà Nẵng, con người hồn hậu này ít nói về mình mà chủ yếu nhớ về những đồng đội, đồng nghiệp cùng vào sinh ra tử dưới mưa bom bão đạn, nhất là những cây bút để có được những trang viết chân thực sống động đã phải đánh đổi cả sinh mạng của mình.