nhà thơ Nguyễn Hoa

Khoảnh khắc sống cùng thơ Nguyễn Hoa Tin ngày: 14/05/2018 08:03

Tôi về làm việc ở Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1995 đến 2005. Trong khoảng thời gian 10 năm đó thì ít nhất cũng có 5 năm được trực tiếp cùng sống và làm việc với nhà thơ Nguyễn Hoa trong một ban chức năng của Hội.

Độ cao cho đường thơ dài cất cánh Tin ngày: 29/07/2016 08:07

Đọc tập thơ “Máy bay đang bay và những bài thơ khác” của Nguyễn Hoa NXB Nhà văn 2015