làng tranh Việt

Hai kỷ lục của danh họa Nguyễn Phan Chánh và tín hiệu vui cho làng tranh Việt Tin ngày: 02/06/2018 08:37

Hội họa Việt Nam thế kỷ XX vẫn tôn vinh hai "bộ tứ" theo thời kỳ.  Bộ tứ thứ nhất gồm "nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn" (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn). Bộ tứ thứ hai là "nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái", gồm các họa sĩ Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm và Bùi Xuân Phái.