khó nổi tiếng

Ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc quê hương, dân ca: Dễ đi, khó đến Tin ngày: 28/09/2018 08:00

Dòng nhạc quê hương, dân ca hiện nay không được nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn để trở thành con đường lâu dài của mình. Những người đang dấn thân vào dòng nhạc này cũng thừa nhận, đây là con đường khó nổi tiếng. Tuy vậy, họ vẫn quyết tâm thử thách bản thân.