khảnh khắc lịch sử

Nguyễn Bá Khoản với những khảnh khắc lịch sử Tin ngày: 26/06/2017 08:02

Ảnh Nguyễn Bá Khoản sẽ sống mãi với thời gian, bởi người chụp ảnh luôn đứng ở góc nhìn lịch sử. Ông thực sự là một nhà viết sử bằng hình ảnh ở giai đoạn sục sôi của Các mạng Tháng Tám và thời kỳ đầu xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417