giáo dục chính thống

Dạy trẻ yêu nghệ thuật Tin ngày: 11/06/2018 08:03

Quả thực, ở Việt Nam, hoạt động dạy và học nghệ thuật cho trẻ em chưa bao giờ được quan tâm đúng mức, kể cả trong hệ thống giáo dục chính thống của nhà trường cũng như tâm lý các phụ huynh...

Giáo dục tinh hoa hay vớt váng thành tích? Tin ngày: 24/12/2017 08:58

Nền giáo dục chính thống đang có một số biểu hiện đi ngược lại mục đích truyền thông và phát triển văn hóa chính thống. Đây là nguy cơ cần ngăn chặn và loại trừ. Trước hết, phải “mời” ngay tác giả của những đề thi ngớ ngẩn, hoặc rẻ tiền, hoặc đánh đố học trò trong sự mông lung, hoặc phi văn hóa… ra khỏi môi trường giáo dục, thi cử...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417