đêm cuối năm

Đêm cuối năm Tin ngày: 25/01/2019 18:29

Gấp tờ lịch chiều cuối năm
Cất buồn vui vào đáy ký ức

Vượt ngục đêm cuối năm Tin ngày: 02/02/2016 10:25

Cuối năm 1932, thực dân Pháp ra sức đàn áp phong trào cách mạng săn bắt các chiến sĩ cộng sản và quần chúng cách mạng, chúng thực hiện biện pháp “bắt nhầm còn hơn bỏ sót”.