dân gian hóa

Dân gian hóa và đại chúng hoá! Tin ngày: 04/06/2018 08:00

Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Ít người biết hai câu thơ nổi tiếng này là của nhà thơ Bảo Định Giang nên chỉ coi đấy là ca dao mà không biết "bản quyền" tác giả phải thuộc về một nhà thơ bác học.