chè Tân Cương

Hương cốm vùng trà đồi son Tin ngày: 09/10/2018 08:23

Bố tôi thường ngâm mấy câu thơ mỗi khi ông pha trà, đại để rằng: “Nửa đêm ba chén rượu. Sáng sớm một chén trà. Ngày nào cũng như thế. Thày thuốc chẳng tới nhà”. Tôi cũng nghiện trà từ đó.