bỗng dưng nổi tiếng

Hễ soi là lòi ra đạo, nhái? Tin ngày: 25/08/2017 08:08

Các MV, ca khúc của dòng nhạc thị trường hiện nay liên tiếp bị nghi án đạo ý tưởng bủa vây. Một sản phẩm mới ra mắt, thể nào cũng xuất hiện một rừng “thánh soi” tự nguyện làm không công để tìm cho ra cái gọi là đạo, nhái. Người khóc vì bị vu là kẻ cắp, kẻ cười vì nhờ nghi án mà “bỗng dưng nổi tiếng”.