ấn phẩm lỗi

Lỗi trong xuất bản phẩm: Cần những liều "thuốc đắng" Tin ngày: 25/11/2017 08:11

Báo chí thời gian vừa qua đưa tin khá nhiều ấn phẩm xuất bản bị đình chỉ phát hành, thậm chí thu hồi và phạt nặng các đơn vị xuất bản và liên kết xuất bản. Phải chăng chữ nghĩa đã hết thiêng giữa thời ấn phẩm lỗi tràn ra thị trường như thả gà ra đuổi?