Xe ngựa ra ga đón khách

Xe ngựa ra ga đón khách Tin ngày: 22/01/2019 12:14

Cái giá đầu tiên phải trả cho sự ngay thẳng hồn nhiên của Lực là cái bóng đèn ngủ ở buồng anh trên gác năm bị bắn vỡ. Đêm ấy anh đang mơ một giấc mơ lạ. Anh chiếm giải nhất trong cuộc chạy Marathon. Giải thưởng được nhận là một cái phích. Vừa đón cái phích, anh nghe thấy tiếng vỡ của một vật thuỷ tinh. Một tuần sau, cái bóng điện lại bị bắn vỡ.