Vỉa hè phố tôi

Vỉa hè phố tôi Tin ngày: 10/03/2017 08:07

Vỉa hè dựng đầy xe máy
Tôi đi bộ chiều lách nghiêng
Bê tông bạc mầu mưa nắng
Bờ cây mang nặng ưu phiền.