Vết hoa

Vết hoa Tin ngày: 06/03/2017 08:02

Mười lăm tuổi, tôi biết mình yêu nàng. Cô gái nhỏ mặt phơi ngoài ô cửa kiệu hứng những cánh hoa rơi.