Về em nhé

Về em nhé... Tin ngày: 13/02/2018 14:48

Mùa Thu này em có về qua ngõ
mua giùm anh một ít trầu cay
tháng lại tháng mẹ vẫn ngồi bậu cửa
gậy trúc già làm bạn với mẹ thôi