Vật gia bảo

Vật gia bảo Tin ngày: 17/05/2018 06:24

Ba tôi thanh thanh, cao lớn, gầy gò ngồi trên cái xe đạp Mercier, bất kể mưa nắng đạp đến với tín đồ đau ốm. Có chiều đông mưa tầm tã, tôi ngồi đợi ông ở bậc cửa, đẫm nước mắt đợi ba về...