Vầng trăng xa

Vầng trăng xa Tin ngày: 06/10/2017 08:37

Ta phải sống những ngày trôi dạt thế
Lao theo âm thanh tiếng gọi những đồng đô...