Tuyệt chiêu vệ sĩ

Tuyệt chiêu vệ sĩ Tin ngày: 25/01/2019 08:10

Vương Cường là một ông cai xây dựng nhỏ, hôm nay thu về được một khoản tiền. Lấy được tiền, anh ta vội gọi điện cho Trương Căn - cũng là một ông cai xây dựng: "Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản trả cho ông". Vương Cường đang nợ ông ta 20 vạn tệ, ông ta đã đòi mấy lần rồi mà Vương Cường vẫn chưa trả được.