Tự tình đêm

Tự tình đêm Tin ngày: 29/10/2016 14:39

Chỉ còn
ta với bóng hình
Cô liêu đêm vắng có mình
 ta thôi