Trình độ hội họp

Trình độ hội họp Tin ngày: 09/09/2017 08:01

Việc hội họp của cơ quan tôi so với trước kia có nhiều hơn, vậy mà lão Vương vẫn cho rằng họp như thế còn là ít.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417