Trải nghiệm lao động

Trải nghiệm lao động Tin ngày: 07/07/2018 08:16

Tuy sống ở thành phố nhưng A Dương lại sinh trưởng tại nông thôn nên anh ta biết rõ cuốc đất là việc nặng nhọc như thế nào. Thấy ông già đánh vật với cái cuốc, A Dương nghĩ mình đang rảnh rỗi chi bằng hãy phụ giúp ông lão cuốc đất một tay...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417