Thơ viết tặng mẹ

Thơ viết tặng mẹ Tin ngày: 05/05/2018 08:49

Mẹ ơi! Tóc mẹ lại bạc thêm thì phải?
Vết chân chim trên mắt mẹ hằn hơn
Mà sao con vẫn còn vụng dại
Vấp ngã bao lần chẳng lớn khôn.