Tháng Ba về hội

Tháng Ba về hội... Tin ngày: 21/04/2017 08:35

Tháng Ba về với Hội này
Núi thiêng Nghĩa Lĩnh đông đầy cháu con
Leo cho đến tận đầu non
Chắp tay vái lạy trời tròn, đất vuông

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417